Framsida  Författare  Titel  Kategorier  Förlag  Länkar

 Lexikon

««« Hemsida/Vadstenalitteratur/Lexikon
 

Sök på valfritt ord:

Svenska uppslagsverk

Adelig Öfning
Kunskapens bok
Aftonbladets handbok
Kunskapens Värld
aha
Allers Illustrerade Konversationslexikon
Kunskapsboken
Arbetarens Uppslagsbok
Lilla Focus
Barnens A till Ö
Barnens Bästa
Lille Jätten
Barnens lexikon
Barnens stora lexikon
Lärdoms-öfning
Barnens Uppslagsbok
Lönande kunskap
Barnens Uppslagsverk
Mindre sammandrag af wetenskaperne til swenska...
MIN FÖRSTA UPPSLAGSBOK 1966
Min första uppslagsbok 2005
Nationalencyklopedin
Ny Obis pictus eller Den synliga verlden ...
Ordbok för tidningsläsare
Den nye skolmästaren
Det stora barnlexikonet
Disney´s Barnlexikon
En kort dock redig anwisning til en grundelig ...
Encyklopedi för barn
Fröléens rådgivare för Hemmet och Familjen
Stora Uppslagsboken
Trumf
HISTORISKT LEXICON
JUNIOR LEXIKON
Uppslagsbok för alla (Erik Lindorm)
Uppslagsverket Finland
Konversations- och Universal-lexikon
Korsordsuppslagsboken
Kunskap för alla
Kunskap - Vetenskap för alla
Åhlén & Åkerlunds Konversationslexikon
 
Kort historik
Den första svenska encyklopedin var den av Åke Classon Rålambs systematiskt uppställda Adelig öfning, 1690-1694. Den var planlagd att komma ut i 20 band men bara 6 band kom ut; matematik, geografi och statskunskap, fortifikation, skeppsbyggeri, ekonomi samt trädgårdsskötsel och kokkonst.

En brett upplagd encyklopedi planerades av skriftställaren och förläggaren Carl Cristoffer Gjörwell. Svensk encyklopedie, innefattande alla vetenskaper och konster kom bara ut med sitt första band, 1781.

Den första svenska allmänna encyklopedin Conversations-lexikon kom ut med 4 band 1821-39 samt 4 supplementband 1831-39. Detta var en översättning av Brockhaus tyska "Konversations-Lexikon". Ett verk med enbart svenskt material var det av P G Berg utgivna Svenskt Konversations-Lexikon som kom ut i fyra band 1845-52. Bonniers gav 1856-66 ut Konversations- och universallexikon som redigerades av Martin Schück.

Nordisk Familjebok brukar räknas som den första svenska nationalencyklopedin och den började komma ut 1876 för att 1894 komma med sitt 18:e och sista band. Redan 1903 påbörjades den andra upplagan som brukar kallas "Ugglan" efter motivet på bokryggen. Sista bandet, nr 38, kom ut 1926. Den tredje upplagan kom ut mellan åren 1925-37 med 23 band och en fjärde upplaga kom ut mellan åren 1951-57 med 22 band. 

Samtida var Svensk uppslagsbok som mellan åren 1929-37 kom ut med sin första upplaga på 31 band. Avsikten var att konkurrera med Nordisk Familjeboks tredje upplaga med ett lågt pris så att så många som möjligt skulle ha råd att köpa den. Den andra upplagan utkom mellan åren 1947-55. I detta verk, med väl underbyggda artiklar, medverkade flera berömda skribenter och författare. T ex var Tage Erlander under en tid redaktionssekreterare.

Ett mindre omfångsrik lexikon är Bonniers Konversationslexikon som under åren 1922-28 kom ut med sin första upplaga om 12 band. Andra upplagan kom ut 1937-48 med 14 band. Bonniers gav sedan ut Bonniers Folklexikon, med 5 band, som var baserat på konversationslexikons andra upplaga. Nästa uppslagsverk är Bonniers Lexikon om 15 band som kom ut under åren 1961-67. En ny upplaga gavs ut under 1990-talet som också finns på CD-ROM-skiva och i en Internetversion.

Natur och Kultur kom med Kunskapens bok med en något annorlunda uppläggning. Bandet innehåller artiklar som täcker hela ämnesområden vilka kompletteras med ett index med detaljhänvisningar. Den första upplagan kom ut med 8 band under åren 1937-40.

Första upplagan av Focus kom ut 1958. Idégivare till detta verk var Sven Lindman som byggde på mer instruktiva pedagogiska bilder än långa texter. Den koncentrerade uppslagsdelen har senare kombinerats med delar som behandlar specialområden; konsten, materien, människan, naturen och tekniken. Focus har under senare år också kommit med en CD-ROM-version.

Bra Böckers lexikon, en försäljningsframgång, består av 25 delar. Den första upplagan kom ut mellan 1973-81 med Jan-Öjvind Svahn som huvudredaktör. Verket har uppdaterats och omarbetats för att ges ut under namnet Lexikon 2000.

År 1962 hölls på Kungliga Biblioteket en utställning med titeln "Uppslagsboken som verk och verktyg". Till utställningen togs också en utställningskatalog fram.

Förlaget Bra Böcker fick 1985 i uppdrag, att med garantistöd av staten, ge ut en ny nationalencyklopedi. Nationalencyklopedins första band kom ut 1989, det sista och 20 bandet kom ut 1996. Nationalencyklopedin finns numera i en CD-ROM-version och en Internetversion.

© Leif Gustavsson 2001